EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Intervenció en el marc de l’educació PRIMÀRIA (6-12 anys)

 

La nostra acció pedagògica Intenta crear condicions pera a que l'alumne desenvolupi de manera efectiva, competències bàsiques d’aprenentatge. Comunicatives, metodològiques i personals.

 

  • Reforç de competències específiques i seguiment de les matèries amb mes dificultats de assimilació de continguts (llengües, matemàtiques....).
  • Seguiment directe de tasques escolars, adquisició d'hàbits i tècnica  d'estudi. Supervisió de deures, treballs, tutorització d'agendes....
  • Consolidació i treball específic d'habilitats cognitives bàsiques amb incidència en el procés d'estudi.
  • Processament de la informació,  capacitat de síntesis, organització del procés d’estudi, planificació...

Recomendar esta página en:


Llamar

E-mail

Cómo llegar