Cursos de extensión universitaria, profesor

 SAMUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ

Psicopedagogia a l'aula de l'alumne amb trastorns destructius del control del impulsos i de la conducta (T.C/T.N.D) i trastorns del neurodesenvolupament (TEA/TDAH) (DSM-V)

 

Presentació: Dificultats d’atenció, hiperactivitat, conducta i comportament tenen una clara incidència, tant en el rendiment escolar, com en la vida relacional de l’alumne a l’escola. En clau psicopedagògica ens interrogarem sobre diferents models teòrics, revisant la qüestió diagnòstica i l’acció educativa amb aquests alumnes. La besant pràctica del curs es durà terme a partir de casos, tenint en conte aspectes Educatiu-Curriculars i terapèutics.

 

Formador: Samuel Rodríguez Muñoz

Acto docente BLANQUERNA 2015
ACTIVITAT REALITZADA PELS ALUMNES DEL CURS 2015

TDA-H

Del diagnóstico al tratamiento del TDA-H

 

 

El trastorno de la conducta

Detección e intervención en ámbito educativo

 

 

Orientació i pràctica psicopedagògica en alumnes amb dificultats d'atenció, conducta i comportament.

Anàlisi de casos i propostes d'intervecio psicoeducativa.

 

 

Curso en Diferencias Individuales y Dificultades de Aprendizaje: Actualizaciones

Intervención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje

 

 

SAMUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ: Organizador mesa de buenas practicas educativas.

Curso de postgrado en colaboracion con la Universidad de Barcelona. APRENDIZAJES ESPECIFICOS Y DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. Colaborador docente. Samuel R.M.

ENLACE A CURSO Y DESCRIPCION PROGRAMA

COLABORACION EN EL POSTGRADO DE LA UAB.

Profesor SAMUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ

Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta (T.C. / T.N.D.)

Les dificultats de l’aprenentatge escolar plantegen un repte important al nostre sistema educatiu. Tot i que estan reconegudes en la Llei d’Educació Catalana, actualment els centres educatius disposen de pocs recursos per identificar els signes d’alerta de la presència d’aquestes dificultats i per intervenir des d’una perspectiva inclusiva.


El curs de Postgrau “Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge” està orientat a proporcionar als professionals del sector de l’educació o que hi tinguin relació, les eines necessàries per poder indentificar i reeducar aquestes dificultats des d’una perspectiva inclusiva.


El postgrau neix de la col·laboració entre la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i l’associació TDAH Vallès. Des de la Facultat de Psicologia, el professor Josep M Serra-Grabulosa porta més d’una dècada realitzant recerca en les dificultats de l’aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament. En col·laboració amb centres de referència del nostre país, com la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Fundació Sant Joan de Déu, com el CSMIJ de l’Hospital Clínic de Barcelona, o amb centres estrangers, com el Center for Developmental Neuropsychiatry at Columbia University, el professor Serra-Grabulosa està duent a terme diferents investigacions relacionades amb els trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l’aprenentatge escolar (htpp://www.ub.es/neuroscience).


Les dificultats de l’aprenentatge escolar plantegen un repte important al nostre sistema educatiu. Tot i que estan reconegudes en la Llei d’Educació Catalana, actualment els centres educatius disposen de pocs recursos per identificar els signes d’alerta de la presència d’aquestes dificultats i per intervenir des d’una perspectiva inclusiva. El curs de Postgrau “Aprenentatges específics i diferències individuals en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge” està orientat a proporcionar als professionals del sector de l’educació o que hi tinguin relació, les eines necessàries per poder indentificar i reeducar aquestes dificultats des d’una perspectiva inclusiva.El postgrau neix de la col·laboració entre la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i l’associació TDAH Vallès. Des de la Facultat de Psicologia, el professor Josep M Serra-Grabulosa porta més d’una dècada realitzant recerca en les dificultats de l’aprenentatge escolar i els trastorns del neurodesenvolupament.

En col·laboració amb centres de referència del nostre país, com la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Fundació Sant Joan de Déu, com el CSMIJ de l’Hospital Clínic de Barcelona, o amb centres estrangers, com el Center for Developmental Neuropsychiatry at Columbia University, el professor Serra-Grabulosa està duent a terme diferents investigacions relacionades amb els trastorns del neurodesenvolupament i les dificultats de l’aprenentatge escolar (htpp://www.ub.es/neuroscience).

 

Recomendar esta página en:


Llamar

E-mail

Cómo llegar