LOGOPEDIA para niños en viladecans con dificultades articulatorias

Tot seguit fem una descripció del objecte i la funció del Logopeda al nostre centre (CLC)

El servicio de logopedia en viladecans para tratar dificultades articulatorias 

 

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans de prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

 

El logopeda és el professional especialitzat en logopèdia. S'ocupa de l'estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.

 

La LOGOPEDA del servei es l'encarregada de l'estudi del procés comunicatiu i lingüístic, i de la prevenció, diagnòstic logopèdic, pronòstic i tractament dels seus trastorns; per deficiències sensorials, neurològiques, psicològiques, intel·lectuals i socials, que alenteixen, distorsionen o desintegren aquest procés; en les àrees de:

 

Fonació

Audició

Parla

Llenguatge

 

En els seus diferents nivells d'adquisició i manifestacions.

 

CLASSIFICACIÓ DELS TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ QUE ES TREBALLEN AL SERVEI

 

La comunicació humana integra totes les funcions cerebrals superiors associades a la comprensió i expressió del llenguatge verbal, oral i escrit, així com totes les formes de comunicació no verbal.

 

La comunicació verbal és un dels aspectes més complexos i elaborats de les funcions superiors. El llenguatge i la parla impliquen funcions auditives, visuals, cognitives, orofacials, respiratòries, deglutòries, vocals i tubàriques.

 

Les alteracions d'alguna o de diverses d'aquestes funcions provocarà diferents disfuncions o trastorns de la comunicació que classifiquem en:

 

  • Trastorns d'entrada de la informació
  • Trastorns de processament d'aquesta informació
  • Trastorns de sortida de la informació.

 

*Aquesta classificació cal entendre-la de manera global i circular i té per objectiu la clarificació etiològica del trastorn.

Recomendar esta página en:


Llamar

E-mail

Cómo llegar