NUESTRO EQUIPO ACTUAL DE COLABORADORES

Dispone de colaboradores competentes, comprometidos y experimentados. A continuación, podrá conocerlos más de cerca.

samuel@serveis-atencio-terapeutica.com

Samuel Rodríguez Muñoz

Director Técnic SAT

N. Col. 29822 

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

 • Psicoterapeuta FEAP y  a través de esta reconocido por la "International Federation of Psychotherapy"
 • Máster en Psicoterapia Integradora Humanista.
 • Máster en Psicopedagogía clínica.
 • Máster en drogas y toxicomanías.
 • Postgrado "Experto en trastornos por consumo de sustancias"
 • Postgrado en Rehabilitación cognitiva.
 • Formació de Expert en TDA-H.
 • Licenciado en Psicopedagogía.

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

 • Psicopedagog clínic - Psicoterapeuta (Infants / adolescents). Serveis Atenció Terapeutica. 1997 – actualidad.
 • Psicopedagog (UME) Unitat Médico Educativa. Institució Balmes. Més de 12 anys d'experiencia. 
 • Psicopedagog (ESCOLA). Fundació privada JOAN BARDINA.  2008 – actualidad.
 • Psicopedagog (Centre d'Educació Especialitzada amb atenció sanitaria i en salut mental). Balmes II.

 

COLABORACIONS I PROJECTES 

 

 • Fundador U.N.E.C Valles. Unitat Escolar de Conducta. 2016. Recurs Educatiu-Terapèutic per alumnes amb Trastorn de la conducta.
 • LA CASA TERAPÈUTICA. Intervenció terapeutica en entorn rural amb adolescents amb Trastorn de la conducta. 2017-Actual.
 • Projecte terapèutic d'atenció a l'adolescent "ADOLESCENTIA"2016-Actual
 • Director. PROJECTE NOVA. Estimulació Neuropsicològica Infantil con tecnologías de apoyo interactivo. 2008
 • Certificado IBEROEKA. Tecnología asistencial On Line Para el Telediagnóstico y Terapia de Síndromes Neurológicos e Intelectuales en poblacion infantil y adulta. 2007.

 

DOCENT EN CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA

 

DOCENT cursos d'extensió universitaria.

Supervisor clínic sobre TDA-H

 

ALBERT COS DELGADO

Coordinador Tècnic SAT

 

Psicòleg. 

 

FORMACIO BÁSICA

 

Llicenciatura de Psicologia Universitat de Barcelona, 2005-2009 .

 

Postgrau en Aprenentatges específics, dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament Universitat de Barcelona, 2016-2017.

 

Postgrau en Psicoteràpia Integradora Universitat de Girona, 2015-2016

 

Màster en Prevenció i tractament de la violència familiar IL3 (Universitat de Barcelona), 2009-2011

 

EXPERIÈNCIA

 

PSICOTERAPEUTA  -psicològica individual a nens, adolescents i adults. - Intervenció psicoeducativa a pares, educadors, etc.

- Intervenció en tècniques d’estudi amb nens i adolescents.  - Coordinació entre els diferents agents d’intervenció (família,    escola, serveis socials, etc.). 

 

carolina@serveis-atencio-terapeutica.com
Carolina Rodríguez Muñoz

Picòloga-Psicoterapeuta

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

 • Llicenciatura de Psicologia especialitat clínica.
 • Mestratge en Psicoteràpia Integradora Humanista
 • Mestratge en Teràpia Familiar Sistèmica
 • Mestratge en drogodependències.  

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Psicòloga-Psicoterapeuta .“Servei d’Orientació i Teràpia Individual i Familiar”, 2002-14 Barcelona. Nens, adolescents i adults; terapia individual i familiar.
 • Psicòloga: CAS Baix Llobregat Nord (Centre d’Atenció i Seguiment a les
 • Drogodependències de la Xarxa Pública).  2005-12.A Martorell i Olesa de Montserrat.           
 • Psicòloga-Psicoterapeuta. Serveis Atenció Terapèutica. 2012-Actualitat.
 • Tècnica de Prevenció de drogodependències i educació per  la salut a l’Ajuntament de Ripollet. 
 • Psicòloga: Unitat d’inmunodeficiències i malalties infeccioses pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron. Abril 2010-14

Maria Jesús Tomás

 

Terapeuta Familiar Sistémica. Asesora en Violencia de género. Técnica en adicciones Tecnológicas. Educadora Social. Docente.

 

FORMACIÓN BÁSICA

 • Diplomada en Educación social.
 • Máster en Terapia familiar Sistémica. 
 • Formación con Carmen Boó en la Ética del Cuidado, Técnicas de Mediación de Conflictos, Autoestima, introducción a la Gestalt y otros cursos de Crecimiento Personal.
 • Mediación Juvenil por la Diputación de Barcelona y el Consell Comarcal.
 • Formación en Violencia de Género.
 • Formación inicial en Constelaciones familiares.
 • Curso experto en adicciones tecnológicas.
 • Asesora en violencia de género.

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 • Trabajo terapéutico individual y de pareja.
 • Acompañamiento y orientación a las familias. Terapia Familiar.
 • Mediación en conflictos.
 • Grupos de crecimiento personal. Socia adjunta de la Academia de Ciencias médicas de Cataluña y Baleares.
 • Miembro fundador del grupo de trabajo: Formar y educar en la transición al mundo laboral (Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña).
 • Participante/autora del estudio Socialitz@´m. Apunts sobre el fracàs escolar i l´abandonament escolar dels joves.
 • Más de 20 años de experiencia en proyectos formativos-laborales con colectivos en riesgo de exclusión social. Ayuntamiento de Viladecans.

Marta Cervera Sabatés

Psicòloga clínica

 

FORMACIÓN BASICA

 

 • MÀSTER PSICOLOGIA GENERAL SANITARI: URL-Blanquerna. 
 • GRAU EN PSICOLOGIA menció clínica: URL-Blanquerna. 
 • INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESQUIZOFRENIA. Mejorar la calidad de vida”.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Psicóloga Clínica: Diagnòstic i intervenció individual, de parella, familiar i grupal. Administració de tests psicomètrics. Obtenció i renovació de carnets de conduir i llicències 
   
 • Tècnica d'oupació i incerció: CREU ROJA. Informació, orientació laboral i assessorament a persones en risc d’exclusió social i/o joves provinents de fracàs escolar. Suport i acompanyament a la inserció. Disseny, revisió i actualització de materials i metodologies d’orientació. Gestionar la informació i documentació del programa. 
 •  
 • Prospectora i tècnica d'orientació: Realitzant diagnòstics ocupacionals, tallers de formació, cerca curricular, cerca d’empreses i ofertes de feina, detecció de necessitats, orientació a l’usuari, tutories i acompanyament a la recerca de feina autònoma.

 

ALTRES EXPERIÈNCIES

 

 • Estades formatives hospitalaries. Sant Pau. Teràpia individual, de parella i familiar. Administració de test psicomètrics 
 • Estada formativa en centre penitenciari BRIANS II. Àrea de Drogodependències. Realitzant tallers psicoeducatius, motivacionals, prevenció de recaigudes i de manteniment. Teràpia individual i atenció a les necessitats psicològiques dels interns.  
 • Estada formativa en institució educativa ordinaria. Orientació a l’alumnat, diagnòstics de les dificultats dels mateixos i acompanyament.

Nuria Janer Pons

Psicòloga

 

FORMACIÓN BÁSICA

 

 • Grado en Psicologia. UAB.
 • Especialista en “ Aprenendizajes específicos y diferencias individuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Postgrado UAB.
 • “Les reeducacions psicopedagògiques des de l’abordatge cognitiu-conductual. Fundació ADANA,  
 • “Intervenció en dificultats d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, TDAH i TANV. Fundació ADANA,
 • Formación en logopedia escolar.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Servei d’Atenció Terapèutica, Viladecans  
 • Escola Joan Bardina. Servei de psicopedagogia i Logopedia escolar.
 • Estadas formatives Fundació ADANA en el projecte de L’Educador Itinerant.

ALBA ROMERO CAMPO

 

Formació del professorat (Educació infantil) amb menció atenció a la diversitat

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA.                                                                             

 

 • Atenció educativa especialitzada. Atenció a la diversitat. Somdocents. Generalitat de Catalunya. (2017)
 • Atenció al alumne dislèxic. SAT (2017)
 • Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. SAT (2017)

 

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 

 • Atenció a alumnes de entre 6 y 18 anys amb dificultats de l'aprenentatge (TDAH / Dislexia). 2010-ACTUAL

SILVIA ASENSIO PIÑEIRO

Psicóloga

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

Grau en Psicologia (UB)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA.   

                                                                          

 • Màster Neuropsicologia infantil (Universitat de Barcelona) Barcelona 2018-2019.
 • Postgrau d’Aprenentatges específics, dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament (Universitat de Barcelona).
 • Atenció al alumne dislèxic. SAT .
 • Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. SAT. 

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Reeducadora SAT 2018.
 • ADIMIR.Centre d’Atenció Integral a la Discapacitat:
  • Seguiment i col·laboració amb altres professionals (psicòlegs, logopeda, fisioterapeuta) en l’atenció terapèutica a persones amb diversitat funcional.
  • Elaboració de material didàctic i adaptació de material escolar a les capacitats dels diferents usuaris.
  • Creació i execució d’activitats educatives i lúdiques per treballar el desenvolupament d’emocions i habilitats socials bàsiques socials en nens amb TEA
  • Detecció de necessitats y possibles solucions.
  • Correcció i valoració de resultats en diferents proves d’avaluació psicològica.
  • Assistir i realitzar entrevistes amb els pares dels diferents usuaris.
  • Col·laborar en el projecte “Entiende tu ciudad con pictogramas”

 

Lydia De Juana Cabezudo

Maestra E.I. 

 

Maestra de Educación Infantil con mención en inclusión y atención a la diversidad. Soy una persona dedicada, entusiasta, responsable, dinámica, proactiva, ordenada y trabajadora, acostumbrada a trabajar en equipo. 

 

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

Grado en Educación Infantil con mención en inclusión y atención a la diversidad. Universitat de Vic. 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA. 

 • Atenció al alumne dislèxic. SAT .
 • Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. SAT. 

 

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Reeducadora SAT 2018.

 

Anna Jiménez Giménez

Psicóloga

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

Grado en Psicología.  (Menció en Psicologia de la Salut)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA. 

 

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.         
 • Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.             
 • Màster de TEA .BLANQUERNA (URL)
 • Atenció al alumne dislèxic. Pla formatiu SAT .
 • Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. Plà formatiu SAT. 
 • Curs de TEA. INTEGRATEK. 
 • Curs Alumnat amb N.E.E. PERE TARRES 

   

 

     EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Suport terapèutic d’educació especial
 • Reeducadora SAT 2018.

Llamar

E-mail

Cómo llegar