EXPERTOS EN TDA-H

CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA

 

Orientació i pràctica Psicopedagògica en alumnes amb dificultats d'atenció, conducta i comportament.

 

 

I Congrés Nacional de diferències individuals i necessitats educatives específiques

 

Servei d’identificació, Valoració i Tractament de nens i adolescents amb TDA-H SIVIT-TDA-H

La característica essencial del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat és un patró persistent de desatenció i / o hiperactivitat / impulsivitat, que és més freqüent i greu que l'observat habitualment en subjectes d'un nivell de desenvolupament similar, és a dir, que es presenta amb una intensitat que és desadaptativa i incoherent en relació al nivell de desenvolupament del subjecte. (DSM-IV)

 

Des del SIViT-TDA-H entenem el tractament del TDA-H des d'una visió clínica que integra per una banda, el model de les neurociències i per l'altre la comprensió del que és individual en el context històric i social del subjecte. Articulem així el general i el particular de cada nen/a amb TDA-H, més enllà del dualisme que caracteritza algunes perspectives actuals (model educatiu versus model clínic o mèdic) ....

 

La realitat dels processos desatencionals i/o que cursen amb hiperactivitat, la seva avaluació i el seu tractament, ens exigeix situar les coordenades d'una nova manera de pensar, avaluar i estar amb els alumnes que pateixen aquestes situacions en escoles i instituts. Aquesta manera de situar-se davant els nois/es i institucions que atenen a nois/es amb TDA-H ens planteja un desafiament en la pràctica del Psicopedagog i els equips docents. El TDA-H d'alguna manera desafia a les escoles i institucions educatives en les que treballem. La qüestió és:

 

Com produir la singularitat a l'hora de tractar els nois/es que pateixen aquest tipus de processos que cursen amb desatenció i/o Hiperactivitat.

 

Des del SIViT-TDA-H es pretén la comprensió de la situació de l'alumne per a la previsió i provisió de suports en el context personal, familiar, educatiu, mèdic i terapèutic perquè els subjectes amb dificultats en processos atencionals o de hiperactivitat puguin accedir al currículum, minimitzant l'impacte que aquests processos pugin tenir en els aprenentatges, i/o les dificultats d'adaptació a la vida escolar, familiar o relacional.

 

Des del SIViT-TDA-H pensem que en l'actualitat estem vivint una invasió de diagnòstics que no poden ser presos només com un conjunt d'enunciats descriptius que s'acaben transformant en enunciats identificatòris i diagnòstics. Aquests enunciats poden portar a que un nen sigui catalogat tan sols pels símptomes del TDA-H que presenta, perdent així la seva identitat. Admetem la presencia de la desatenció i la hiperactivitat però pensem que cada nen amb TDA-H te una identitat pròpia que hem de saber escoltar, y acompanyar. El cas per cas, el treball interdisciplinari amb el nostre servei Médic-Educatiu, i la construcció de cas amb els referents escolars dels alumnes orienta el marc de la nostra intervenció.

Diferècies Individuals i dificultats d'aprenentatge: ACTUALITZACIONS

 

TDA-H: Del diagnóstico al tratamiento

El TRASTORNO DE LA CONDUCTA en la infancia y adolescencia

 

COM DIAGNOSTIQUEM Psicodiagnòstic

La nostra aproximació diagnòstica al TDA-H es fa mitjançant algunes probes i qüestionaris de tipus objectiu, entrevistes... però anem una mica més enllà. Entenem el procés diagnòstic com a un procés en el qual intentem trobar per una banda les possibles dificultats en processos executius i cognitius bàsics (Percepció, Atenció, Memòria...), i per l'altre el sentit històric subjectiu de les dificultats de cada noi/a amb TDA-H en la seva singularitat, que es manifesten a través de les seves problemàtiques escolars i dificultats adaptatives ..

 

 

QUAN I COM INTERVÉ EL SIViT-TDA-H 

La majoria d'aquests nens arriben a la consulta perquè els seus pares van ser enviats pel docent. En aquest moment comencem a fer un treball d'admissió intentant Construir, al costat dels pares, un espai en el que sorgeixi algun interrogant sobre el què li passa al seu fill ....

Després d'una primera entrevista amb els pares comença el procés de valoració, i depenen d'allò que es posi en joc a la primera entrevista, decidim quantes sessions seran necessàries mes o menys per fer un diagnòstic complert. La presencia de comorbilitat en el quadre determinarà el número de sessions. Es a dir si tenim la sospita de que el TDA-H es presenta acompanyat d'un trastorn de l'aprenentatge, trastorn de la conducta, de la personalitat, etc... l'avaluació s'allargarà una mica mes. 

Mentre estem en procés diagnòstic intentem recollir informació educativa contactant amb l'escola i/o amb els psicopedagògics de centre, per tal de tenir una visió mes global del nen.

Durant el procés d'avaluació si s'escau, en funció dels resultats, i la adient comunicació a la família, es demana la intervenció del servei Médic-Educatiu del nostre centre. El Servei Mèdic-Educatiu decidirà si s'han de recomanar probes complementaries i/o si el pacient està en condició de beneficiar-se d'un tractament farmacològic que acompanyi la intervenció que es recomana des del SIViT-TDA-H

 

Curso de postgrado en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona

Profesor: Samuel Rodríguez Muñoz

Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta (T.C. / T.N.D.)

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar