NUESTRO EQUIPO ACTUAL DE COLABORADORES

Dispone de colaboradores competentes, comprometidos y experimentados. A continuación, podrá conocerlos más de cerca.

samuel@serveis-atencio-terapeutica.com

Samuel Rodríguez Muñoz

Director Técnic

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

 • Psicoterapeuta FEAP y  a través de esta reconocido por la "International Federation of Psychotherapy"
 • Máster en Psicoterapia Integradora Humanista.
 • Máster en Psicopedagogía clínica.
 • Llicenciado en Psicopedagogía.
 • Máster en drogas y toxicomanías.
 • Postgrado "Experto en trastornos por consumo de sustancias"
 • Postgrado en Rehabilitación cognitiva.
 • Formació de Expert en TDA-H.

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

 • Psicopedagog clínic - Psicoterapeuta (Infants / adolescents). Serveis Atenció Terapeutica. 1997 – actualidad.
 • Psicopedagog (UME) Unitat Médico Educativa. Institució Balmes. Més de 12 anys d'experiencia. 
 • Psicopedagog (ESCOLA). Fundació privada JOAN BARDINA.  2008 – actualidad.
 • Psicopedagog (Centre d'Educació Especialitzada amb atenció sanitaria i en salut mental). Balmes II.

 

COLABORACIONS I PROJECTES 

 

 • Fundador U.N.E.C Valles. Unitat Escolar de Conducta. 2016. Recurs Educatiu-Terapèutic per alumnes amb Trastorn de la conducta.
 • LA CASA TERAPÈUTICA. Intervenció terapeutica en entorn rural amb adolescents amb Trastorn de la conducta. 2017-Actual.
 • Projecte terapèutic d'atenció a l'adolescent "ADOLESCENTIA"2016-Actual

 

DOCENT EN CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA

 

DOCENT cursos d'extensió universitaria.

Supervisor clínic sobre TDA-H

carolina@serveis-atencio-terapeutica.com
Carolina Rodríguez Muñoz

Picòloga-Psicoterapeuta

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

 • Llicenciatura de Psicologia especialitat clínica.
 • Mestratge en Psicoteràpia Integradora Humanista
 • Mestratge en Teràpia Familiar Sistèmica
 • Mestratge en drogodependències.  

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Psicòloga-Psicoterapeuta .“Servei d’Orientació i Teràpia Individual i Familiar”, 2002-14 Barcelona. Nens, adolescents i adults; terapia individual i familiar.
 • Psicòloga: CAS Baix Llobregat Nord (Centre d’Atenció i Seguiment a les
 • Drogodependències de la Xarxa Pública).  2005-12.A Martorell i Olesa de Montserrat.           
 • Psicòloga-Psicoterapeuta. Serveis Atenció Terapèutica. 2012-Actualitat.
 • Tècnica de Prevenció de drogodependències i educació per  la salut a l’Ajuntament de Ripollet. 
 • Psicòloga: Unitat d’inmunodeficiències i malalties infeccioses pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron. Abril 2010-14

María Jesús Tomás

Terapeuta Familiar Sistémica, Educadora Social, Docente.

 

FORMACIÓN BÁSICA

 

 • Diplomada en Educación social.
 • Máster en Terapia familiar Sistémica. 
 • Formación con Carmen Boó en la Ética del Cuidado, Técnicas de Mediación de Conflictos, Autoestima, introducción a la Gestalt y otros cursos de Crecimiento Personal.
 • Mediación Juvenil por la Diputación de Barcelona y el Consell Comarcal.
 • Formación en Violencia de Género.
 • Formación inicial en Constelaciones familiares.

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 • Trabajo terapéutico individual y de pareja.
 • Acompañamiento y orientación a las familias. Terapia Familiar.
 • Mediación en conflictos.
 • Grupos de crecimiento personal. Socia adjunta de la Academia de Ciencias médicas de Cataluña y Baleares.
 • Miembro fundador del grupo de trabajo: Formar y educar en la transición al mundo laboral (Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña).
 • Participante/autora del estudio Socialitz@´m. Apunts sobre el fracàs escolar i l´abandonament escolar dels joves.
 • Más de 20 años de experiencia en proyectos formativos-laborales con colectivos en riesgo de exclusión social. Ayuntamiento de Viladecans.

Marta Cervera Sabatés

Psicòloga clínica

 

FORMACIÓN BASICA

 

 • MÀSTER PSICOLOGIA GENERAL SANITARI: URL-Blanquerna. 
 • GRAU EN PSICOLOGIA menció clínica: URL-Blanquerna. 
 • INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESQUIZOFRENIA. Mejorar la calidad de vida”.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Psicóloga Clínica: Diagnòstic i intervenció individual, de parella, familiar i grupal. Administració de tests psicomètrics. Obtenció i renovació de carnets de conduir i llicències 
   
 • Tècnica d'oupació i incerció: CREU ROJA. Informació, orientació laboral i assessorament a persones en risc d’exclusió social i/o joves provinents de fracàs escolar. Suport i acompanyament a la inserció. Disseny, revisió i actualització de materials i metodologies d’orientació. Gestionar la informació i documentació del programa. 
 •  
 • Prospectora i tècnica d'orientació: Realitzant diagnòstics ocupacionals, tallers de formació, cerca curricular, cerca d’empreses i ofertes de feina, detecció de necessitats, orientació a l’usuari, tutories i acompanyament a la recerca de feina autònoma.

 

ALTRES EXPERIÈNCIES

 

 • Estades formatives hospitalaries. Sant Pau. Teràpia individual, de parella i familiar. Administració de test psicomètrics 
 • Estada formativa en centre penitenciari BRIANS II. Àrea de Drogodependències. Realitzant tallers psicoeducatius, motivacionals, prevenció de recaigudes i de manteniment. Teràpia individual i atenció a les necessitats psicològiques dels interns.  
 • Estada formativa en institució educativa ordinaria. Orientació a l’alumnat, diagnòstics de les dificultats dels mateixos i acompanyament.

Remedios Carrilero García
Logopeda y Máster en Neurologopedia


FORMACIÓN

 

 • Alzheimer y otras demencias, AFA, La Roda, Albacete (España).
 • III Jornadas Académicas en Motricidad Orofacial. Escola de Patología del Llenguatge, Hospital de la Santa Creu i Santa Creu, Barcelona (España)
 • Taping para logopedas (Nivel I). Escola de Patologia del Llenguatge, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (España)
 • Diagnóstico e intervención logopédica del paciente con alteraciones orofacialesFacultat de Psicologia, Ciències de l´Educació i de l´Esport, Blanquerna, Barcelona (España).

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

 • Logopeda: Centre Sinapsis, El Vendrell, Tarragona (España)
 • Logopeda: Asociación GSN, Barcelona (España)
 • Asociación para atención a personas con trastorno del desarrollo, ASTRADE

Núria Arman Tripana

Psicòloga Jr.

 

Gr  Grau de Psicologia. Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona.

Especialització: Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació.

 

Experiència formativa i laboral

 

 • Suport educatiu a l’alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents derivades de trastorns del desenvolupament i/o d’aprenentatge. (Síndromes cromosòmics, Discapacitat Intel·lectual, TDAH, TEA, TEL,Trastorns del comportament...)
 • Creació de materials i adaptació curricular requerits en funció de les necessitats individuals.
 • Suport a la inclusió de l’alumnat de la USEE.
 • Participació en el treball de la CAD. (Comissió d'atenció a la diversitat del centre).
 • Participació en la coordinació entre professionals (professorat, EAP…).
 • Reeducadora. Gabinet de Psicologia Marta Andreu. Setembre 2015-actualitat.

 

 

Formación complementaria

 

 • Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb TDA-H i dislexia. Plà formació Serveis Atenció Terapèutica (2018).
 • Formació en Pizarra dinàmica interactva aplicada a la dislexia. Plà formació Serveis Atenció Terapèutica (2018).
 • Formació Attention TRAKER aplicació psicopedagògica i treball de funció executiva. Plà formació Serveis Atenció Terapèutica (2018).

 

marta@serveis.atencio-terapeutica.com

Marta Viscarri Comas

Maestra de Educación Especial

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

 • Diplomada en Magisterio especialidad Educación especial.
 • Postgrado en "TRASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO".
 • Tècnica en método de entrenamiento lector GLIFING.
 • Avaluació i diagnòstic de dificicultats específiques de l'Aprenetatge.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

Maestra Educación Especial

 • Centre d'educació especialitzada Balmes I. Institución Balmes.2000-2010
 • U.M.E. Unitat Médico Educativa. Institución Balmes. 2010-Actualidad

 

Gestora GLIFING / CLAROREAD. Serveis Atenció Terapèutica Viladecans. 2014-Actualitat.

Reeducadora.Serveis Atenció Terapèutica Viladecans. 2014-Actualitat.

Nuria Janer Pons

Psicòloga

 

FORMACIÓN BÁSICA

 

 • Grado en Psicologia. UAB.
 • Especialista en “ Aprenendizajes específicos y diferencias individuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Postgrado UAB.
 • “Les reeducacions psicopedagògiques des de l’abordatge cognitiu-conductual. Fundació ADANA,  
 • “Intervenció en dificultats d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, TDAH i TANV. Fundació ADANA,
 • Formación en logopedia escolar.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

 • Servei d’Atenció Terapèutica, Viladecans  
 • Escola Joan Bardina. Servei de psicopedagogia i Logopedia escolar.
 • Estadas formatives Fundació ADANA en el projecte de L’Educador Itinerant.
laurab@serveis.atencio-terapeutica.com

Laura Bala Gala

Logopeda

 

FORMACIÓ BÀSICA

 

Diplomada en Logopedia.

Técnica GLIFING.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

 

LOGOPEDA

Serveis Atenció Terapèutica Viladecans. 2005-Actualitat

 

ALBERT COS 

 

Psicòleg

 

FORMACIO BÁSICA

 

Llicenciatura de Psicologia Universitat de Barcelona, 2005-2009 .

 

Postgrau en Aprenentatges específics, dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament Universitat de Barcelona, 2016-2017.

 

Postgrau en Psicoteràpia Integradora Universitat de Girona, 2015-2016

 

Màster en Prevenció i tractament de la violència familiar IL3 (Universitat de Barcelona), 2009-2011

EXPERIÈNCIA

 

PSICOTERAPEUTA  -psicològica individual a nens, adolescents i adults. - Intervenció psicoeducativa a pares, educadors, etc.

- Intervenció en tècniques d’estudi amb nens i adolescents.  - Coordinació entre els diferents agents d’intervenció (família,    escola, serveis socials, etc.). 

 

 

IMMA GÓMEZ MARTÍN

 

Picolòloga 

 

FORMACIÓ BÁSICA

 

 • 2017 | Màster Oficialen PsicologiaGeneralSanitària Universitat de Girona - Universitat Oberta de Catalunya.
 • 2016 | Màster en Autismei Intervenció Psicoeducativa Instituto Técnico de Estudios Psicológicos.
 • 2015 | Grau en Psicologia- Menció Psicologia Clínica i de la Salut. Univeristat de Barcelona.

 

EXPERIÈNCIA

 

 • Psicòloga infantojuvenil | Fundació Orienta; Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ- El Prat) - Avaluació i tractament psicològic individual i grupal a infants i joves. - Entrevistes inicials en atenció primària. Passació i correció de tests. - Co-terapeuta a grup d'infants amb trastorns del desenvolupament.
 • Psicòloga nens amb TEA | IDAPP - Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica - Intervenció psicoeducativaa nens amb trastorn de l'espectre de l'autisme. - SistemaTEACCH. Sessions de diagnòstic, estimulació del llenguatge i habilitats socials.

 

IRENE GIRALDO PASTOR

 

Formació del professorat (Educació Primària) amb menció en
Atenció a la Diversitat

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 

Técnica en reeducació TDA-H i Dislexia. CERTIFICACIÓ SAT.

L’alumnat amb la Síndrome d’Asperger: Estratègies d'intervenció.

 

EXPERIÈNCIA

 

Reeducadora domiciliaria.

Reeducadora en centre de psicopedagogia. 

ALBA ROMERO CAMPO

 

Formació del professorat (Educació infantil) amb menció atenció a la diversitat

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA.                                                                             

 

 • Atenció educativa especialitzada. Atenció a la diversitat. Somdocents. Generalitat de Catalunya. (2017)
 • Atenció al alumne dislèxic. SAT (2017)
 • Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. SAT (2017)

 

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 

 • Atenció a alumnes de entre 6 y 18 anys amb dificultats de l'aprenentatge (TDAH / Dislexia). 2010-ACTUAL

LAURA SALMERÓN MARTÍN

Psicóloga

 

Graduada en psicología con mención en clínica infantil por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Máster en intervención profesional en atención precoz por la Universitat de Barcelona (UB).

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA.   

                                                                          

Atenció al alumne dislèxic. SAT

Psicopedagogia del TDA-H i treball de funció executiva. SAT

Tecnologia aplicada: ATTENTION TRAKER

 

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 

AUXILIAR Apoyo educativo a alumnos TEA.

Reeducadora alumnos TDAH y Dislexia. SAT 2018.


Llamar

E-mail

Cómo llegar